Organigrama

Junta directiva:

És l’òrgan de govern, que dirigeix, administra i representa legalment el Club.

Està formada per:

  • President: Daniel Montero Perez
  • Vice-president: Helena Pinyol Guamis
  • Secretària: Montserrat Amella Lopez
  • Tresorera: Esther Garcia Martin
  • Vocals: Laura Garcia Comallonga i Susana Perez Alpañez

Correu de contacte: info@acbages.com