Normativa Regim

Normativa Règim Interior Acampades Saldes

RESPONSABILITAT

 • La junta no és responsable dels actes de ningú. Només gestiona el funcionament de l’organització i els espais comuns.
 • Els conflictes personals s’han d’autogestionar. Això comprèn també la responsabilitat dels actes dels menors (nens i adolescents)
 • Es recomana contractar assegurances de responsabilitat civil per acampades en repòs (com a mínim per danys a tercers). La junta no arbitrarà en sinistres ni reclamacions de danys entre socis o a altres.
 • S’han de respectar les instal·lacions i espais comuns, fer-ne l’ús adequat, sense danyar-les ni modificar-les i també s’ha d’informar als responsables de qualsevol mal funcionament, dany o avaria
 • Cada soci ha de respondre personalment per danys causats a espai o instal·lacions comuns
 • La junta es reserva el dret d’expulsió dels socis acampats que suposin un problema evident d’ordre públic.
 • El visitants s’han d’inscriure en el llibre de visites de recepció. Eventuals danys al càmping causats per visitants seran responsabilitat del soci amfitrió.
 • L’associació nomes respondrà dels danys a visitants apuntats al llibre de visites i sota les condicions de les assegurances en vigor

CIRCULACIÓ

 • Velocitat Cotxes: 10Km/h Màxim
 • Respectar els sentits definits.
 • Al càmping hi pot accedir NOMÉS un cotxe per caravana
 • NOMÉS es pot aparcar en els espais definits com a “pàrking” o dintre del espai com parcel·la, (els cotxes sobrants s’hauran d’aparcar a l’exterior).
 • Respectar el nº de places de pàrking estipulades.

ORDRE I NETEJA

 • WC:
 • No llençar res que no sigui paper higiènic.
 • Fer ús responsable de l’aigua.
 • Tancar el llum i la porta
 • Fregar el terra si es deixa moll
 • Respectar instal·lacions i vetllar els més petits.
 • Rentaplats
 • oDeixar les aigüeres lliures de restes de menjar i sabó
 • oFregar el terra si es deixa moll
 • Resta del càmping
 • No es poden llençar burilles al terra
 • NO embrutar amb residus en general (papers, envasos, closques… etc)
 • En desmuntar la instal·lació, les parcel·les han de quedar completament netes
 • Treure els rocs, tapar els forats, treure les piquetes, cordes…etc.

AIGUA

 • L’aigua de les fonts és per a consum de tipus domèstic
 • Està prohibit jugar-hi, esquitxar persones o banyar s’hi
 • Les mànegues NOMÉS són per regar i han de romandre esteses per eventuals emergències de foc.
 • Està prohibit netejar cotxes al càmping (excepte que sigui en sec)

GOSSOS

 • Els Gossos han d’estar lligats
 • Han de fer les necessitats fora del càmping (considerant que el bosquet és part del càmping)
 • No es poden deixar sòls al càmping
 • S’ha de vetllar per que no molestin amb lladrucs o d’altre forma.

BARBACOA

 • Les Barbacoes s’han de fer amb carbó o gas.

ORDRE PÚBLIC

 • No hi ha horaris predefinits però es demana sentit comú i respecte en les celebracions
 • Per el eventual soroll o inconvenients dels actes organitzats es demana tolerància a tothom.
 • La música i televisions han d’estar a un volum moderat.
 • Es demana als socis amb menors a càrrec que vetllin pel seu comportament
 • Estan prohibits els petards, bengales i qualsevol article pirotècnic

INSTAL·LACIONS

 • Instal·lacions:
 • Només s’accepten caravanes i avancés en bon estat. (Clavar i assegurar bé)
 • No muntar plàstics ni tendals improvisats (s’admet Alguna ràfia en moments de molt sol)
 • Connexions elèctriques en condicions i ben protegides
 • Només una toma elèctrica per caravana
 • Evitar estufes elèctriques. (Les caravanes ten-ne calefacció)
 • No deixeu objectes a l’exterior quan marxeu (bidons, garrafa, barbacoa, joguines… etc)

ENTRADES I SORTIDES AL CÀMPING

 • Entrades i sortides
 • Durant L’ACAMPADA
  • Està prohibit accedir al càmping fins que s’obrin les portes.
  • El càmpings s’obre els divendres o vigílies de festiu al migdia
  • Es tanca els diumenges o endemà de festius al migdia.
 • INICI I FINAL D’ACAMPADA
  • INFORMAR I CONSULTAR a la junta per entrades fora del plaç definit
  • ELS DIES I HORES d’entrada i sortida SÓN PER A TOTHOM ja que normalment se saben amb antelació (Són definits AMB CRITERIS DE GESTIÓ de l’espai)

PÀRKING DE CARAVANES

 • INFORMAR I CONSULTAR a la junta prèviament a qualsevol moviment d’entrada/sortida
 • Els rebuts es cursaran en funció de les comunicacions d’entrada/sortida
 • Deixar les caravanes ben calçades (es recomana treure la roda “jockey”)
 • Optimitzar l’espai
 • Està prohibit deixar objectes fora de la caravana

PAGAMENTS

 • Pagaments:
  • Els pagaments s’han d’efectuar en els terminis definits a cada acampada.
  • Una manca de pagament en el termini determinat significa una situació irregular
  • La junta estudiarà els casos particulars que siguin informats en un temps raonable.