Normativa Accés Acampades

La principal activitat de l’Associació Caravanista del Bages és organitzar acampades de temporada al llarg de l’any per als seus socis tot fomentant i promocionant els principis de l’esperit campista.
Per motius de capacitat i afluència a les acampades, la junta pot tancar temporalment la inscripció a nous socis i obrir una llista d’espera.

Es imprescindible estar al corrent de tots els pagaments amb l’Associació : Quota de soci, pàrking, acampades anteriors, etc. per poder inscriure’s a una nova acampada

Segons acord de la darrera Assemblea General (2011) el mecanisme per la inscripció ha canviat:

Operativa per realitzar la inscripció

Es crea un període de pre-inscripció obligatòria.

En aquest període s’ha de fer un ingrés bancari obligatori en concepte de reserva.

És indispensable especificar el Nom del soci i acampada triada.

Un cop rebudes totes les pre-inscripcions , s’elaborarà la llista d’admessos a cada acampada i la junta es posarà en contacte amb els no admesos.

Posteriorment se celebrarà un sorteig per a la tria de parcel.les entre els admesos.

Tot aquell soci que no hagi fet l’ingrés de reserva i els socis d’altres entitats federades, hauran d’esperar al final del sorteig de parcel.les per a les places que hagin pogut sobrar.

Per elaborar la llista d’admesos a una acampada es tindrà en compte la puntuació de cada soci. Aquesta puntuació és el resultat de la antiguitat i participació en acampades.
Els criteris de puntuació són els següents:

En inscriure’s, tot soci parteix amb 5 punts inicials
Les participacions a les acampades configuren puntuacions segons la taula següent

  • Acampada d’hivern: 2 punts
  • Acampada de primavera: 4 punts
  • Acampada d’estiu: 3 punts
  • Acampada de tardor 6 punts
  • Acampades nacionals: 2 punts

L’antiguitat serà 1 punt per any de soci
Per a nous socis, el parentiu de 1er grau (pares, fills, germans) amb un altre soci suposarà 2 punts percentuals (només computables un cop independentment del nº de familiars)
L’exercici de funcions en actiu a la junta suposarà 20 punts percentuals (10 per els vocals)
Haver exercit funcions en la junta en el passat suposarà 5 punts percentuals (2 per els vocals)
A igualtat de punts, primarà el número de soci mes baix.
Les puntuacions són individuals de cada soci i donaran accés individualment al soci en qüestió sense cap preferència d’ordre a familiars o amics.

Els requisits per participar del sorteig són:
Estar al corrent de quota de soci.
Tenir l’antiguitat de soci mínima necessària
Abonar la paga i senyal determinada
Es pot fer inscripció telefònica (abonant també la paga i senyal via transferència o pagament delegat)
Operativa del sorteig de parcel.les
– Un soci pot inscriure’s a si mateix i a un determinat grup d’altres socis per acampar-hi junts.
– Abans del sorteig cada soci representat de grup declararà per escrit el seu nom i la quantitat de places per a les que es presenta. Un cop registrat això, procedirà a sortejar amb papereta o sistema similar el número d’ordre per escollir parcel·la
– La recollida de papereta no està vinculada a l’ordre d’arribada i serà definida per la junta en organitzar el sorteig
– En escollir el soci que inscriu el numero de parcel·les s’assignarà una parcel·la a cada inscrit. NO S’ACCEPTEN CANVIS DURANT LA INSCRIPCIÓ, tot i que cada grup pot fer canvis posteriors. Aquests posteriors canvis s’hauran de comunicar a la junta almenys una setmana abans d’iniciar l’acampada.
– La parcel·la d’acampada serà la lliure elecció del soci que s’inscriu, però la junta es reserva el dret de restringir i/o modificar alguna elecció puntual per mirar de mantenir una distribució raonable.
El contingut d’aquest reglament ha estat refrendat per l’assemblea general el Gener de 2010 i 2011
Associació caravanista del Bages.
La Junta.